top of page

הבוגרים שלנו

פעם בית"ר אחוזה, תמיד בית"ר אחוזה. אלה רק חלק מבוגרי האגודה אשר עושים חיל בקבוצות הבוגרים של האגודות השונות.

bottom of page